Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z  polityką prywatności 

Filtruj według

Kategorie

Kategorie

Cena

Cena

  • 7,00 zł - 21 412,00 zł

Producent

Producent

Systemy PPOŻ

Systemy PPOŻ

Compare Products

  • You have no items to compare.

Najnowsze Artykuły

PPOŻ

System PPOŻ

System przeciwpożarowy i jego zadania

W celu zapobiegnięcia wystąpienia zniszczeń spowodowanych wystąpieniem pożaru proponujemy zastosować system sygnalizacji pożarowej. Jego głównym zadaniem jest wykrycie i zasygnalizowanie zaistnienia zdarzenia pożarowego. Wykrywanie zdarzeń odbywa się za pomocą specjalnych czujników przeciwpożarowych lub ręcznych ostrzegaczy. Informacje te trafiają do centrali i zostają przetworzone. W sytuacji zagrożenia w zależności od procedur i zastosowanych innych elementów, centrala uruchamia sygnalizatory akustyczno-optyczne oraz wysyła informację o wystąpieniu zdarzenia do wskazanych osób, czy isntyrucji np. Stacja Monitorowania lub powiadamia Państwową Straż Pożarną.

Za pośrednictwem przekaźników znajdujących się wewnątrz, centrala może uruchomić zewnętrzne, zabezpieczające urządzenia przeciwpożarowe oraz kontrolować ich stan.

System przeciwpożarowy najczęściej steruje układami automatyki przewietrzenia (sterowanie otwarciem klap dymowych) sprowadzania wind na najniższe kondygnacje oraz wyłączenie zasilania układów wentylacji i klimatyzacji.

Bardzo istotnym aspektem w instalacjach przeciwpożarowych są ręczne ostrzegacze, generowały alarm tzw. I stopnia. W praktyce oznacza to, że alarm zostaje wywołany natychmiast. Przy alarmach II stopnia może pojawić się opóźnienie ze względu na analizę sygnału docieranego do centrali alarmowej.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem są dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO, których zadaniem jest przekazywanie informacji do wyznaczonych stref, w których zostało wykryte zagrożenie. Nowe technologie zapobiegają w coraz lepszym stopniu występowanie fałszywych alarmów poprzez wykrywanie zdarzeń pożaropodobnych i odróżniać je od faktycznego zagrożenia pożarowego.

Budowa systemu przeciwpożarowego.

Tak jak każdy system zabezpieczeń musi składać się z centrali, która zarządza całym systemem. Do centrali montowane są dodatkowe elementy dedykowane pod zadania jakie mają wykonywać.

Centrala w systemie przeciwpożarowym ma za zadanie takie zarządzanie budynkiem, aby osoby w nim przebywające mogły w bezpieczny i kontrolowany sposób go opuścić. Jej zadaniem jest również wykrycie zagrożenia, ostrzeżenie zagrożonych stref, otwarcie drzwi ewakuacyjnych, oddymienie pomieszczeń, ugaszenie pożaru, nawet w przypadku pożaru w głównym zasilaniu budynku. W celu poprawy sprawności systemu, często stosuje się również powiadomienie o zdarzeniu bądź osób upoważnionych bądź instytucje takie jak Stacja Monitorowania lub Państwowa Straż Pożarna.

Czujniki przeciwpożarowe mogą dzielić się między innymi na:

  1. Czujniki optyczne, typu rozproszeniowego, których zadaniem jest pomiar promieniowania podczerwonego, rozproszonego przez cząstki dymu (aerozolu) w komorze pomiarowej, która jest niedostępna dla światła dziennego;

  2. Czujniki jonizacyjne, które działają na zasadzie zmniejszenia prądu jonizacji w komorze pomiarowej i tym samych zmiany stanu równowagi dwóch szeregowo połączonych komór. Wskutek zmniejszenia się ruchliwości nośników prądu - jonów, do których przyłączają się widzialne i niewidzialne cząstki aerozolu powstałego w pożarze. Prąd jonizacji jest wynikiem zjonizowania powietrza w komorach przez źródło promieniowania.

  3. Czujniki dymu, zasada działania jest taka jak czujników optycznych, rozproszeniowych.

  4. Czujniki płomienia reagują na emitowane przez płomień światło ultrafioletowe o długości fali ~200nm. Są odporne na źródła sztucznego światła nie zawierającego promieniowania ultrafioletowego. Promieniowanie UV padając na powierzchnię czynną detektora w postaci lampy gazowej powoduje, w wyniku zjawiska fotoemisji, wzrost liczby impulsów, zliczanych przez układ pomiarowy;

  5. Czujniki ciepła, jak sama nazwa wskazuje, reagują na wzrost temperatury. Działanie nadmiarowe po przekroczeniu odpowiedniej wartości temperatury i różniczkowo przy gwałtownym skoku temperatury. Te czujniki mogą również nosić nazwę nadmiarowo-różniczkowych;

  6. Czujniki wielodetektorowe mają wbudowane dwa lub więcej sensorów i dopiero po spełnieniu kilku czynników sygnał o potencjalnym zagrożeniu pożarowym zostanie wysłany do centrali alarmowej. Pomaga to w ten sposób zapobiegać generowaniu fałszywych alarmów.

PPOŻ

Istnieje 86 produktów.

Pokazuje 1-% w % of 86 przedmiotów

Aktywne filtry

Specjalna cena

Bestseller

Nowe towary

Hikvision
Dahua
Western Digital
Polon Alfa
Bosch
Alnet Systems
hanwha techwin
Hikvision