• : (52) 307 76 77, GSM: 884 776 775

Versa Control

Versa Control

Versa Control

Aplikacja VERSA CONTROL, której wcześniejsza wersja dostępna była dla systemów Android i iOS została również przystosowana do pracy na urządzeniach mobilnych działających w systemie Windows Phone.

VERSA CONTROL w wersji na Android oraz na Windows Phone uzyskała zupełnie nowy wygląd dostosowany do najnowszych trendów zgodnych z filozofią Material Design. W efekcie użytkownicy otrzymują bardziej przejrzystą, czystszą w odbiorze i jeszcze bardziej intuicyjną aplikację. Aplikacja dla urządzeń mobilnych posiadających system iOS zostanie opublikowana po zakończeniu działań walidacyjnych realizowanych przez AppStore.

Zmiana wizualna w VERSA CONTROL to jednak nie wszystko. Aplikacja w nowej odsłonie to również kilka istotnych usprawnień technologicznych. Szczegółowy opis zmian znajduje się na jej stronie opisowej.

Dzięki aplikacjom mobilnym dedykowanym do wygodnej i bezpiecznej obsługi alarmu domowego SATEL dostęp do systemu jest możliwy z dowolnego miejsca na świecie.

Warto więc pobrać to przydatne narzędzie i zmienić swój smartfon w zdalne centrum sterowania!


VERSA CONTROL
Aplikacja mobilna do zdalnego sterowania systemem alarmowym VERSA

Aplikacja VERSA CONTROL umożliwia zdalne zarządzanie systemem alarmowym stworzonym na bazie central z serii VERSA i VERSA Plus, które przeznaczone są do zabezpieczania obiektów małych i średniej wielkości, np. mieszkań. Funkcjonalność aplikacji czyni z niej wygodne narzędzie do sprawdzania stanu systemu oraz wejść i wyjść, a także przeglądania aktualnych awarii i wszystkich zdarzeń w systemie. Aplikacja VERSA CONTROL oferuje także powiadamianie przy pomocy wiadomości PUSH. Ponieważ usługa ta działa w tle, odbiorca jest powiadamiany w sposób ciągły.

Innowacyjny w przypadku aplikacji VERSA CONTROL jest także sposób łączenia z centralą. Jest to niezwykle proste, gdyż nie wymaga znajomości adresu IP centrali i jej portu, a jedynie adresu MAC zintegrowanego modułu ETHM (VERSA Plus) lub podłączonego do centrali modułu ETHM-1 Plus (VERSA 5/10/15) oraz ID centrali, które można szybko i łatwo odczytać na manipulatorze z poziomu użytkownika. Eliminuje to konieczność konfigurowania ustawień sieciowych w urządzeniach obiektu.

Cechy programu

sterowanie systemem alarmowym VERSA/VERSA Plus:
sprawdzanie stanu systemu
sprawdzanie stanu wejść
sprawdzanie stanu wyjść
przeglądanie aktualnych awarii
przeglądanie wszystkich zdarzeń w systemie z możliwością filtrowania
powiadamianie PUSH z możliwością indywidualnej konfiguracji
prosta i szybka konfiguracja
bezpieczna, szyfrowana łączność z systemem dzięki usłudze zestawiania połączeń
intuicyjny interfejs użytkownika
możliwość definiowania spersonalizowanych profili
Wymagania sprzętowe

VERSA Plus z oprogramowaniem 1.05 lub nowszym
VERSA 5/10/15 z oprogramowaniem 1.05 lub nowszym
i moduł ETHM-1 Plus z oprogramowaniem 2.01 lub nowszym

Nowości

w wersjach: 1.1.18 dla Android, 1.1.0.0 dla Windows Mobile oraz 1.2.26 dla iOS:
wprowadzenie nowej szaty graficznej (material design)
poprawa stabilności aplikacji
usprawnienie komunikacji z centralami VERSA Plus (od v1.06.) - szybsze łączenie z centralą
możliwość tworzenia kopii zapasowej ustawień centrali - plik z danymi jest szyfrowany oraz zabezpieczony hasłem nadanym przez użytkownika
wprowadzenie rozbudowanej formy powiadomień o zdarzeniach (wyświetlana informacja jest analogiczna do tej na liście zdarzeń w aplikacji)
możliwość korzystania z trybu załączania czuwania z czasem na wejście, a bez czasu na wyjście

Please wait...