• : (52) 307 76 77, GSM: 884 776 775

Stam view

Stam view

Stam view

STAM-VIEW jest rozszerzeniem systemu STAM-2 o możliwość zdalnego podglądu zdarzeń napływających od wybranych abonentów stacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma prowadząca monitoring swoją ofertę uzupełnić może o bieżący dostęp do przesyłanych informacji - włącznie z historią monitorowanych zdarzeń.

Dla użytkowników systemu - właścicieli monitorowanych obiektów, oznacza to możliwość zdalnego sprawdzenia stanu systemu w dowolnej chwili. Jak na co dzień wygląda korzystanie z aplikacji STAM-VIEW i jakie z tego płyną korzyści?

System zdalnego dostępu do stacji monitorującej STAM-2

STAM-VIEW


STAM-VIEW jest rozszerzeniem systemu STAM-2 o możliwość zdalnego podglądu zdarzeń napływających od wybranych abonentów stacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma prowadząca monitoring swoją ofertę uzupełnić może o bieżący dostęp do przesyłanych informacji - włącznie z historią monitorowanych zdarzeń. Dla użytkowników systemu - właścicieli monitorowanych obiektów, oznacza to możliwość zdalnego sprawdzenia stanu systemu w dowolnej chwili.
ZOBACZ DEMO
Korzyści ze stosowania STAM-VIEW

Dla stacji monitorującej:

odciążenie od konieczności udzielania informacji telefonicznej o napływających zdarzeniach
wzbogacenie oferowanych usług, przewaga konkurencyjna
Dla instalatorów:

łatwe testowanie systemu w momencie uruchamiania
usprawnienie procedury okresowej konserwacji systemu
Dla użytkowników:

możliwość zdalnego sprawdzenia stanu systemu za pomocą komputera z przeglądarką oraz przy pomocy urządzeń mobilnych


STAM-VIEW - WiadomościInstalatorom system STAM-VIEW pozwala znacząco usprawnić proces testowania łączności umożliwiając
nie tylko weryfikację poprawnej konfiguracji torów transmisji w trakcie instalacji, ale również ułatwiając okresową konserwację systemu alarmowego.

STAM-VIEW - WiadomościDzięki hierarchicznej konfiguracji kont systemu STAM-VIEW, można skutecznie określić uprawnienia poszczególnych użytkowników systemu - administratorów, instalatorów oraz użytkowników końcowych. System oferuje szereg narzędzi - filtrowanie, wiadomości wewnętrzne pomiędzy użytkownikami, przeglądy stanów
i danych (zależnie od uprawnień) dzięki czemu znacząco ułatwia codzienną pracę profesjonalistów z branży i podnosi atrakcyjność oferty firmy zajmującej się prowadzeniem monitoringu.

Cechy systemu STAM-VIEW

rozszerzenie systemu stacji monitoringu o możliwość zdalnego podglądu zdarzeń
dostęp do systemu za pomocą przeglądarki www
możliwość weryfikacji stanu systemu na odległość
ułatwienie testowania systemu przy uruchomieniu i okresowej konserwacji
skuteczne zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem do danych
możliwość filtrowania zdarzeń zarejestrowanych przez stację
system wiadomości tekstowych ułatwiający komunikację wewnętrzną,
funkcje ułatwiające sporządzanie kopii zapasowych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym produktem firmy SATEL współpracującym ze stacją monitorowania STAM-2. STAM-VIEW daje możliwość zdalnego podglądu zdarzeń napływających
od abonentów stacji monitorowania.

Dla użytkowników systemu – właścicieli monitorowanych obiektów, oznacza on możliwość sprawdzenia stanu
w jakim znajduje się system alarmowy. Odbywa się
to za pomocą komputera lub telefonu komórkowego
z przeglądarką www. W ten sam sposób instalator usprawni proces testowania łączności. Oferowane narzędzie umożliwi, nie tylko weryfikację poprawnej konfiguracji torów transmisji, ale również ułatwi okresową konserwację systemu alarmowego. Takie rozwiązanie w znaczący sposób podnosi funkcjonalność stacji monitorowania i poziom świadczonych
przez firmę usług.

W celu pełnego przetestowania funkcjonalności
STAM-VIEW przygotowaliśmy dla Państwa wersję demonstracyjną, która współpracuje z serwerem STAM-2 zainstalowanym w siedzibie naszej Firmy. Przygotowana konfiguracja umożliwia przetestowanie, zarówno możliwości stacji monitorowania STAM-2, jak i centrali alarmowej VERSA IP za pomocą aplikacji mobilnej VERSA CONTROL.

Uruchomienie, konfiguracja i obsługa STAM-2:

STAM-2 - Instalacja 1 Pobierz i zainstaluj testową wersję klienta
STAM-2 v1.5.08
STAM-2 - Edycja ustawień 2 Uruchom program i zaloguj się używając poniższych ustawień:
IP: 188.252.0.171
Port: 3000
Login: satel1, satel2, … satel10
Hasło: satel1, satel2, … satel10
STAM-2 - Historia zdarzeń 3 Włącz historię zdarzeń gdzie będziesz mógł obserwować napływające do stacji zdarzenia
z obiektów.
STAM-2 - Obsługa 4 Po otrzymaniu zdarzenia alarmowego, awarii lub błędnego stanu czuwania przystąp do jego obsługi, wykonaj kolejne działania, które wcześniej wyedytował administrator systemu.
Testowanie rozbudowanych
funkcjonalności aplikacji

Istnieje dodatkowo możliwość monitorowania się dowolną centralą alarmową torem komutowanym lub przez urządzenia ETHM lub GPRS oferowane przez firmę SATEL do prezentowanego serwera.

Namiary na karty STAM:

Karta o adresie 0 - telefoniczna STAM-1P,
tel. 58 320 94 16
Karta o adresie 1 - ethernetowa STAM-1RE, IP:188.252.0.171
Port zaawansowany: 12345, klucz: satel
Port prosty: 54321, klucz: edbca
Uruchomienie STAM-VIEW


W przeglądarce www wpisz adres https://przyklad.stamview.pl


W oknie logowanie podaj poniższe dane:

Nazwa użytkownika: Administrator
Hasło: satel
Po zalogowaniu się dodaj własnego użytkownika oraz przydziel mu listę obiektów, do których ma mieć dostęp. Nie konfigurując dodatkowych obiektów w STAM-2 dostęp mamy jedynie
do obiektu VERSA IP. Sterowanie tą centralą odbywa się za pomocą aplikacji VERSA CONTROL.

Sterowanie centralą VERSA IP za pomocą aplikacji
VERSA CONTROL

Karta o adresie 0 - telefoniczna STAM-1P, tel. 58 320 94 16
Karta o adresie 1 - ethernetowa STAM-1RE, IP:188.252.0.171
Port zaawansowany: 12345, klucz: satel
Port prosty: 54321, klucz: edbca
Chcąc rozbudować stację monitorującą o STAM-VIEW należy przygotować komputer pełniący rolę serwera, na którym zainstalowane zostanie odpowiednie środowisko. Dążąc do maksymalnego uproszczenia wymaganej konfiguracji systemu a także zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa danych, STAM-VIEW dystrybuowany jest w postaci wirtualnej maszyny opartej o technologie firmy VMWARE. Szczegółowa instrukcja instalacji krok po kroku prowadzi przez cały proces instalacji, dzięki czemu nie jest wymagana szczególna wiedza z zakresu IT, aby bezproblemowo skonfigurować i uruchomić system.

Tradycyjnie dla firmy SATEL, bezpieczeństwo jest priorytetem. Dotyczy to również STAM-VIEW, który wykorzystuje dostępne technologie nie tylko zabezpieczające przed próbami nieuprawnionego dostępu, ale także zapewniające ochronę danych oraz ciągłość dostępu do usług.

Warto w tym momencie wspomnieć o szkoleniach
i warsztatach z zakresu instalowania i zarządzania stacji monitoringu STAM-2, w ramach którego przedstawiany jest również system STAM-VIEW. Udział w takich szkoleniach przybliży wiedzę potrzebną
do sprawnego bieżącego zarządzania tym systemem, dzięki czemu szybko będzie można wykorzystać
w pełni jego możliwości.

Please wait...