• : (52) 307 76 77, GSM: 884 776 775

MobileKPD-2

MobileKPD-2

MobileKPD-2

MobileKPD-2
Aplikacja mobilna do nadzoru systemu alarmowego INTEGRA

MobileKPD-2 zamienia telefon z ekranem dotykowym w manipulator do zdalnej obsługi systemu alarmowego INTEGRA wyposażonego w moduł ETHM-1 Plus. Dzięki niej w dowolnej chwili i w dowolnym miejscu na świecie mamy możliwość sterowania systemem, mając dostęp do wszystkich funkcji centrali osiągalnych dla użytkownika. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, łączność z centralą - niezależnie od tego czy nawiązana jest z użyciem GPRS, UMTS (3G) czy WIFI, zabezpieczona jest algorytmem AES z użyciem 192 bitowego klucza.

Cechy programu

sterowanie systemem alarmowym INTEGRA dzięki modułowi ETHM-1 Plus poprzez WIFI/GPRS/3G
pełna funkcjonalność manipulatora sterującego systemem alarmowym (m.in. włączanie/wyłączanie czuwania i przegląd zdarzeń)
możliwość sterowania urządzeniami automatyki
bezpieczne, szyfrowane połączenie z centralą
Wymagania sprzętowe

ETHM-1 z oprogramowaniem 1.06
INTEGRA z oprogramowaniem 1.11
Wersje na poszczególne systemy operacyjne mogą różnić się wyglądem i funkcjonalnością. Aktualny spis funkcji i możliwości znajdują się w Google Play/Appstore.

Please wait...