• : (52) 307 76 77, GSM: 884 776 775

INTEGRA CONTROL

INTEGRA CONTROL

INTEGRA CONTROL

INTEGRA CONTROL
Aplikacja mobilna do zdalnego sterowania systemem alarmowym INTEGRA

INTEGRA CONTROL to aplikacja do zdalnego sterowania inteligentnym systemem alarmowym bazującym na centrali z serii INTEGRA/INTEGRA Plus. Umożliwia wygodną obsługę systemu zarówno pod kątem bezpieczeństwa, jak i funkcji automatyki.

Aplikacja oferuje pełną funkcjonalność manipulatora sterującego systemem alarmowym, umożliwiając m.in. załączanie i wyłączanie czuwania, przegląd zdarzeń, alarmów, czy też sprawdzanie stanu systemu. Co ważne, za pomocą INTEGRA CONTROL możliwe jest nawet programowanie centrali. Łączenie się aplikacji z centralą alarmową jest możliwe z wykorzystaniem usługi zestawiania połączeń SATEL. Zapewnia ona uzyskanie zabezpieczonego, szyfrowanego połączenia bez konieczności posiadania zewnętrznego IP centrali. Wszystko to sprawia, że obsługa inteligentnego systemu alarmowego przy pomocy INTEGRA CONTROL jest bezpieczna, wygodna i możliwa z każdego miejsca na świecie.

INTEGRA CONTROL umożliwia także zarządzanie w systemie funkcjami automatyki. Dzięki niej sterowanie pracą ogrzewania, oświetlenia, klimatyzacji, podlewania i innych elementów automatyki budynkowej jest proste i intuicyjne. Dodatkowo, dzięki dostępnym w aplikacji poleceniom MAKRO można uruchamiać scenariusze, które zawierają sekwencje działań. Wywołuje się je dotknięciem pojedynczego przycisku na ekranie smartfona lub tabletu.

Ważną funkcjonalnością w aplikacji INTEGRA CONTROL są powiadomienia PUSH. Dzięki nim zarówno użytkownik, jak i instalator mogą otrzymywać informacje o zdarzeniach - wszystkich lub wybranych. Usługa ta działa w tle, odbiorca jest więc powiadamiany w sposób ciągły o tym, co dzieje się w systemie.

sterowanie systemem alarmowym INTEGRA/INTEGRA Plus
pełna funkcjonalność manipulatora sterującego systemem alarmowym wraz z realizacją funkcji MAKRO
możliwość realizacji funkcji automatyki
bezpieczne, szyfrowane połączenie z centralą
powiadamianie PUSH z możliwością indywidualnej konfiguracji (tylko z ETHM-1 Plus)
możliwość skorzystania z usługi zestawiania połączeń SATEL (tylko z ETHM-1 Plus)
przejrzysty, intuicyjny interfejs użytkownika

Zalecana konfiguracja sprzętowa, umożliwiająca korzystanie z pełniej funkcjonalności aplikacji:

centrala INTEGRA w wersji 1.15 lub nowszej
moduł ETHM-1 Plus w wersji 2.03 lub nowszej

Please wait...